Przejdź do treści

Edukaina

Edukacja domowa – dlaczego warto wesprzeć dziecko korepetycjami

EDUKACJA DOMOWA

Edukacja domowa to obecnie coraz popularniejsza forma nauczania, która daje dzieciom i młodzieży szansę na zdobycie wiedzy w sposób indywidualny, a także pozwala na wykorzystanie pełni potencjału, jakim dysponują. Decyzja o nauczaniu domowym często podejmowana jest przez rodziców, którzy chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób ich dziecko zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności.

Jednym ze sposobów na wsparcie edukacji domowej jest udział dziecka w korepetycjach.

W artykule omówimy, dlaczego warto wykorzystać tę formę nauki, zwłaszcza w przypadku korepetycji z matematyki, języka polskiego i angielskiego (lub innych języków).

Edukacja domowa – szkoła w chmurze

Szkoła w chmurze to termin odnoszący się do sposobu nauczania opartego na technologii internetowej. W szkole w chmurze uczniowie i nauczyciele korzystają z różnych aplikacji i narzędzi dostępnych w chmurze, czyli w sieci internetowej. W ramach takiej szkoły uczniowie mogą mieć dostęp do materiałów edukacyjnych, zadań, testów i innych zasobów za pośrednictwem platform edukacyjnych online.

Przykłady narzędzi wykorzystywanych w szkole w chmurze to m.in. systemy zarządzania uczniem, platformy e-learningowe, programy do udostępniania plików w chmurze, narzędzia do wideo konferencji czy komunikacji online.

Szkoła w chmurze może być korzystnym rozwiązaniem zwłaszcza w sytuacji, gdy uczniowie nie mogą uczęszczać na tradycyjne zajęcia ze względu na sytuacje nadzwyczajne, takie jak pandemia czy sytuacje kryzysowe, ale również w normalnych okolicznościach, jako sposób na wzbogacenie procesu dydaktycznego i ułatwienie dostępu do materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Edukacja domowa – jakie są korzyści?

Edukacja domowa ma wiele zalet. Nauczanie domowe daje dziecku szansę na indywidualne podejście do nauki. Dziecko może uczyć się w tempie, które odpowiada mu najlepiej i skupić się na swoich mocnych stronach.

W domu dziecko jest wolne od niepotrzebnego stresu i presji rówieśników, co pozwala mu na większą swobodę i rozwoju.

To dobre rozwiązanie dla nieśmiałych uczniów, którzy źle czują się w grupie, bądź osób o wyjątkowo wrażliwym usposobieniu i ponadprzeciętnej nieodporności na stres, niemniej, przy edukacji domowej, uczeń ma ograniczone możliwości konfrontacji i przełamywania swych słabości z powodu ograniczonego kontaktu z grupą.

Edukacja domowa i nauka w szkole w chmurze mają swoje wady, które mogą wpłynąć na jakość nauczania i uczenia się. Oto niektóre z nich:

Edukacja domowa – WADY:

  • Brak interakcji z innymi uczniami i nauczycielami może prowadzić do poczucia samotności i izolacji.
  • Uczniowie mogą mieć trudności z motywacją i samodyscypliną, szczególnie jeśli nie mają wyraźnych struktur i planów lekcji.
  • Nauczanie domowe może prowadzić do braku dostępu do specjalistycznych zasobów edukacyjnych, takich jak laboratoria naukowe czy biblioteki.

 

Wady nauki w szkole w chmurze:

  • Uczniowie mogą mieć trudności z koncentracją i motywacją do nauki przez długi czas przed ekranem.
  • Niedostateczna umiejętność obsługi technologii lub brak dostępu do niej może prowadzić do nierówności w dostępie do edukacji.
  • Nauka w szkole w chmurze może prowadzić do ograniczonej interakcji społecznej, co może wpłynąć na rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów.

W każdej formie edukacji istnieją wady i zalety. Warto podkreślić, że wiele z tych wad może zostać zniwelowanych dzięki odpowiedniemu podejściu nauczycieli i uczniów, a także odpowiednim narzędziom i technologii.

W śród naszych uczniów pojawiają się tacy, którzy zostali przeniesieni na edukację domową. Niestety, zauważamy, że pojawiają się u nich braki w wiedzy.

Braki te spowodowane są najczęściej brakiem systematycznej nauki oraz profesjonalnego nadzoru nad jej przebiegiem. Dlatego, specjalnie dobieramy dla nich odpowiednie indywidualne programy wsparcia w formie korepetycji z poszczególnych przedmiotów.


Skontaktuj się z nami i spytaj, jaką mamy ofertę specjalną na pomoc w nauce dla uczniów na nauczaniu domowym!
Przejdź do zakładki KONTAKT lub skorzystaj z formularza na dole strony

Korepetycje z matematyki – wsparcie dla trudnego przedmiotu

Korepetycje z matematyki to bardzo często wybierane zajęcia dodatkowe. Matematyka jest przedmiotem wymagającym dużej koncentracji i skupienia, dlatego warto, aby dziecko miało wsparcie w postaci korepetycji. Korepetytor pomoże dziecku zrozumieć trudne zagadnienia matematyczne, które nie zawsze są zrozumiałe w szkole. Dzięki korepetycjom dziecko na pewno nabierze większej pewności siebie i zwiększy swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Korepetycje z polskiego – umiejętność skutecznego wyrażania się

Korepetycje z polskiego to doskonała pomoc dla dzieci, które mają trudności w pisaniu i czytaniu. Korepetytor pomoże w uzupełnianiu braków w wiedzy z zakresu gramatyki i interpunkcji, a także podpowie, jak pisać poprawnie i w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Dziecko dzięki temu nabierze umiejętności, które będą przydatne nie tylko w szkole, ale również w późniejszym życiu.

Korepetycje z języka angielskiego – pomoc w nauce i okno na świat

Korepetycje z języka angielskiego  to kolejna forma wsparcia dla dziecka będącego na edukacji domowej.

Język angielski jest jednym z najważniejszych języków na świecie, dlatego warto zadbać o to, by dziecko dobrze go poznało i opanowało. Korepetycje z języka angielskiego pozwalają na indywidualne podejście do ucznia i dopasowanie materiału do jego potrzeb i możliwości. Nauczyciel, który udziela korepetycji, może skupić się na najważniejszych obszarach, w których dziecko potrzebuje pomocy, takich jak gramatyka, słownictwo czy umiejętność mówienia.

Korepetycje z angielskiego mogą również pomóc dziecku w rozwijaniu pewności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim. Dzięki regularnym spotkaniom z nauczycielem dziecko będzie miało okazję do praktykowania języka w sytuacjach rzeczywistych, co pozwoli mu na nabycie pewności siebie i umiejętności swobodnego porozumiewania się.

Wreszcie, korepetycje z angielskiego mogą być także pomocne w przygotowaniu dziecka do egzaminów, takich jak matura, czy egzamin Cambridge. Nauczyciel, który udziela korepetycji, może pomóc w opracowaniu strategii nauki, nauczyć dziecko technik egzaminacyjnych i przygotować je do egzaminu.

Podsumowując, korepetycje z języka angielskiego to kolejna forma wsparcia dla dziecka będącego na edukacji domowej, która może pomóc w rozwijaniu umiejętności językowych i nabyciu pewności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z takiej formy pomocy w nauce dla swojego dziecka. Przyda się nie tylko w zaliczeniu szkoły, ale i w życiu.

Podsumowując

Podczas nauczania domowego często brakuje możliwości indywidualnej uwagi i troski o każdego ucznia, które są typowe dla tradycyjnych szkół (pod warunkiem, że uczą w nich zaangażowani nauczyciele). Korepetycje pozwalają na uzyskanie prywatnego wsparcia od nauczyciela, który jest w stanie dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

Ponadto, korepetycje mogą pomóc uczniowi w utrzymaniu dobrego tempa pracy. Ucząc się samodzielnie w domu, dzieci mogą mieć trudności z utrzymaniem stałego tempa nauki. Korepetycje zapewniają stałe tempo i strukturę nauki, co pomaga utrzymać motywację i konsystencję w nauce.

 

znajdź nas na facebooku