Przejdź do treści

Edukaina

Dlaczego korepetycje to lepsza przyszłość Twojego dziecka?

korepetycje warszawa wawer

Zajęciami, które umożliwiają uczniom szkół na każdym poziomie lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału szkolnego są korepetycje. Sprawdzą się one wtedy, kiedy dziecko ma problemy z samodzielną nauką.

Co więcej, mogą również wiedzę uzupełnić i ją poszerzyć. Zawsze są bowiem dostosowane do potrzeb uczniów.

Czy warto wysłać swoje dziecko na korepetycje?

Opiekunowie dziecka powinni pamiętać o tym, że kiedy zauważy się u dziecka kłopoty z nauką, złe wyniki z danego przedmiotu, to należy zareagować jak najszybciej. Korepetycje najlepiej zacząć, zanim w wiedzy ucznia będą piętrzyć się zaległości. Może to bowiem powodować jeszcze większe problemy.

Zaległości mogą pojawić się z różnych powodów. Niekiedy są spowodowane dłuższą chorobą i absencją, w innych przypadkach brakiem efektów związanych z nieodpowiadającym dziecku system nauczania szkolnego. Niezależnie od przyczyn, dziecku będzie trudno uzupełnić wiedzę na wymaganym poziomie samodzielnie. Szczególnie jeśli chodzi o języki obce czy przedmioty ścisłe.

Jakie są zalety korzystania z korepetycji?

Oczywiście wymiernymi korzyściami korepetycji są te płynące z nauki danego przedmiotu szkolnego. Jednak są to zajęcia, które mają też wiele innych zalet, to znaczy:

– gwarantują indywidualne, nieoceniające podejście do ucznia,
– zapewniają wsparcie pedagogiczne,
– są zajęciami do poznawania nowych technik uczenia się,
– pozwalają na lepsze przyswojenie wiedzy przedmiotowej,
– pozwalają wyrównać poziom wiedzy z tym egzekwowanym w klasie,
– są ugruntowaniem wiedzy, która będzie wykorzystywana w przyszłości,
– w razie potrzeby mogą pomóc w pogłębieniu wiedzy (ponad program),
– poprawiają u dziecka wiarę we własne możliwości i mają wpływ na wzrost pewności siebie pod względem edukacyjnym,
– są w stanie pomóc w przygotowaniach do ważnych testów i egzaminów.

Osoby udzielające korepetycji, niezależnie z jakiego przedmiotu, pomagają nadrobić zaległości programowe. Nie uczestniczą jednak w systemie szkolnym. Dlatego też zapewniają nieoceniające podejście do nauki.

Kładą nacisk nie na zdobywanie wyników, ale na nabywanie kolejnych umiejętności i kompetencji. Tego typu działanie może wpłynąć bardzo pozytywnie na przyszłość dzieci i młodzieży oraz ich podejście do nauki nowych rzeczy.

Korepetycje jako poszerzenie wiedzy dziecka

Ważną częścią korepetycji jest oczywiście przyswojenie szkolnej podstawy programowej, zrozumienie wszystkich treści i ugruntowanie niezbędnej wiedzy.

Warto jednak pod uwagę wziąć również to, że niejednokrotnie takie dodatkowe zajęcia nie muszą być jedynie odbywane przed ważnymi egzaminami czy w razie kłopotów z nauką.

Korepetycje mogą być bowiem również opcją dla dzieci, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy z konkretnego przedmiotu.

W warunkach szkolnych rzadko występuje taka możliwość.

Tak więc, korepetycje mogą stać się dla dziecka sposobem na dodatkowy rozwój, ale są też oczywiście doskonałym sposobem na przyswojenie szkolnego materiału, który obowiązuje każdego ucznia.

Skorzystanie z korepetycji jest sposobem na zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach, przy indywidualnym podejściu i bez presji oceniania.

 

Korepetycje w Warszawie – ranking popularności w oparciu o statystyki z naszej szkoły:

1. Korepetycje z matematyki

2. Korepetycje Polski

3. Korepetycje z Chemii