Przejdź do treści

Edukaina

Arkusze Maturalne Matematyka – typy zadań

arkusze maturalne matematyka

Arkusze maturalne (matematyka) w 2023 roku uległy zmianie co do typów umieszczanych w nich zadań oraz sposobu ich uporządkowania.

TYPY ZADAŃ W ARKUSZU MATURALNYM od 2023 r.

Poziom podstawowy

I tak, przed rokiem 2023 w arkuszach znajdowały się tylko trzy rodzaje zadań maturalnych.

Obecnie mamy ich co najmniej 13. Podkreślmy raz jeszcze: CO NAJMNIEJ 13 typów zadań w arkuszach maturalnych od matury 2023.

Taką właśnie informację możemy przeczytać w informatorze maturalnym CKE do matury 2023:

„Zaprezentowane w Informatorze zadania nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym”.

 

Interpretując powyższą informację z informatora CKE, można dojść do wniosku, że liczba typów zadań nie jest stała. Aktualne zasady pozostawiają autorom arkuszy maturalnych miejsce na kreatywne tworzenie kolejnych wariacji typów zadań, co, pomimo jak dotąd niezmiennej podstawy programowej, podnosi poziom trudności egzaminu maturalnego.

Z powodu tego, że zmiana w arkuszach weszła tak niedawno, to wielu autorów kursów oraz książek (w tym repetytoriów) nie zdążyło jeszcze zaktualizować swoich materiałów.

W obecnych arkuszach maturalnych znajdziesz łącznie od 29 do 40 zadań.

Będą to zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte.

Nie będzie wyraźnego podziału arkusza maturalnego na sekcje zadań zamkniętych i otwartych, jak to ma miejsce a arkuszach maturalnych z lat ubiegłych.

Aktualne arkusze maturalne (matematyka – poziom podstawowy) zawierają różne typy i rodzaje zadań w kolejności znacznie bardziej przypadkowej, niż w przeszłości.

Oto 13 typów zadań maturalnych jakie jak dotąd udało się zidentyfikować w arkuszach maturalnych z matematyki:

 1. Do wyboru jedna odpowiedź spośród A – D.
 2. Tabela, w której należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród A – C oraz jedno jej uzasadnienie spośród trzech podanych (liczba odpowiedzi oraz uzasadnień może być zmieniana).
 3. Do wyboru dwie odpowiedzi spośród A – F.
 4. Do wyboru dwie odpowiedzi spośród A – G.
 5. Do wyboru jedna odpowiedź spośród A – C oraz jedna odpowiedź spośród D – F.
 6. Do wyboru jedna odpowiedź spośród A – D oraz jedna odpowiedź spośród D – H.
 7. Ocena prawdziwości podanych zdań – Prawda/Fałsz
 8. Wybór poprawnego zakończenia zdania.
 9. Uzupełnij zdanie, odpowiedź wstaw w miejsce kropek (…………..).
 10. Zadanie otwarte – 2 pkt.
 11. Zadanie otwarte – 3 pkt.
 12. Zadanie otwarte – 4 pkt.
 13. Zestaw zadań do wspólnej treści. Każde z zadań z zestawu oddzielnie punktowane. W takim zestawie mogą występować zadania zamknięte oraz otwarte (np. patrz typ nr 9 powyżej.