Przejdź do treści

Edukaina

Program poleceń w Edukaina

Program poleceń Edukaina – Regulamin

1. W programie poleceń może wziąć udział każdy klient szkoły Edukaina.

2. W zamian za polecenie (przyprowadzenie) każdego nowego klienta, klient polecający dostanie jednorazowy rabat na usługi wykupywane w Edukaina.

3. Warunki przyznania rabatu:

a) Polecony (przyprowadzony) nowy klient wykupi lekcje cykliczne i będzie je kontynuował przez okres minimum 2 miesięcy (lub minimum 8 lekcji).

b) Przyprowadzony nowy klient nie będzie miał zaległości w płatnościach za zajęcia.

c) Przyprowadzony klient w dniu zapisów na zajęcia musi powołać się na polecenie od Ciebie.

4. Wysokość rabatu:

a) 20zł w przypadku, gdy nowy klient skorzysta z zajęć indywidualnych

b) 30zł w przypadku, gdy nowy klient skorzysta z zajęć w parach

c) 50zł przypadku, gdy nowy klient skorzysta z zajęć grupowych