Przejdź do treści

Edukaina

Matura z matematyki: Jak się przygotować w 3 mies.

matura z matematyki

Matematyka to przedmiot, który budzi wiele emocji i opinii wśród uczniów. Dla niektórych jest to pasja i przyjemność, dla innych koszmar i stres. Niezależnie od tego, jak się do niej odnosisz, musisz zmierzyć się z nią na maturze. Matura z matematyki jest obowiązkowa dla wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych i stanowi ważny element oceny kwalifikacyjnej. Może też być kluczowa dla dostania się na wymarzone studia lub znalezienia wymarzonej pracy. Dlatego warto się do niej dobrze przygotować.

Ale jak się przygotować do matury z matematyki skutecznie i poświęcając umiarkowaną ilość czasu?

Czy to możliwe i opłacalne?

Jak zaplanować i zorganizować swoją naukę?

Jakie metody i źródła wykorzystać?

Jak sprawdzić swoje postępy i poprawić swoje słabe strony?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Celem tego tekstu jest przedstawienie Ci skutecznego i sprawdzonego planu przygotowania: matura z matematyki w 3 miesiące. Zakres tego tekstu obejmuje zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony matematyki. W dalszej części artykułu podzielę plan przygotowania do matury z matematyki na trzy etapy: powtórzenie materiału, ćwiczenie zadań i testowanie wiedzy. Zaproponuję również źródła, z których możesz korzystać do nauki, takie jak podręczniki, zbiory zadań, filmy edukacyjne i korepetycje online. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci osiągnąć swój cel i zdać maturę z matematyki na wysokim poziomie. Zapraszam do lektury!

Zanim jednak zagłębisz się w obszerną instrukcję samodzielnych przygotowań prowadzących do tego by matura z matematyki Cię nie przerosła,

zobacz prezentację poniżej i dowiedz się jakich metod używamy podczas naszych kursów stacjonarnych oraz  stale dostępnych kursach na naszej multimedialnych połączonych z konsultacjami z nauczycielem.

Matura z matematyki - etapy przygotowań

Etap 1: Powtórzenie materiału

Pierwszym etapem przygotowania do matury z matematyki jest powtórzenie materiału. Powtórzenie materiału jest ważne, ponieważ pozwala ci odświeżyć i utrwalić wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego matematyki. Powtórzenie materiału pomaga ci również zidentyfikować i uzupełnić ewentualne luki i braki w twojej wiedzy. Powtórzenie materiału jest niezbędne, abyś mógł przejść do kolejnych etapów przygotowania, czyli ćwiczenia zadań i testowania wiedzy.

Jak powtarzać materiał z matematyki? Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby powtórzyć materiał z matematyki w sposób efektywny i systematyczny:

 • Podziel materiał na działy i tematy. Matura z matematyki  obejmuje wiele dziedzin i zagadnień, które można podzielić na działy i tematy. Podział ten ułatwi ci organizację i planowanie powtórek, a także pozwoli ci skupić się na konkretnych aspektach matematyki. Możesz skorzystać z oficjalnego programu nauczania matematyki na maturze, który znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program ten zawiera spis treści i zakres materiału z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Możesz również skorzystać z podręczników, które często są zgodne z programem i podzielone na rozdziały i podrozdziały. Przykładowy podział materiału z matematyki na działy i tematy może wyglądać następująco:
  • Dział 1: Liczby i działania
   • Temat 1.1: Liczby rzeczywiste
   • Temat 1.2: Działania na liczbach rzeczywistych
   • Temat 1.3: Potęgi i pierwiastki
   • Temat 1.4: Logarytmy
   • Temat 1.5: Liczby zespolone
  • Dział 2: Funkcje
   • Temat 2.1: Pojęcie funkcji
   • Temat 2.2: Własności funkcji
   • Temat 2.3: Funkcje elementarne
   • Temat 2.4: Złożenie i odwrotność funkcji
   • Temat 2.5: Równania i nierówności funkcyjne
  • Dział 3: Algebra
   • Temat 3.1: Wyrażenia algebraiczne
   • Temat 3.2: Równania i nierówności algebraiczne
   • Temat 3.3: Układy równań i nierówności
   • Temat 3.4: Arytmetyka i algebra modularna
   • Temat 3.5: Ciągi liczbowe
  • Dział 4: Geometria
   • Temat 4.1: Współrzędne kartezjańskie
   • Temat 4.2: Wektory i działania na wektorach
   • Temat 4.3: Proste i płaszczyzny w przestrzeni
   • Temat 4.4: Kąty i odległości w przestrzeni
   • Temat 4.5: Figury geometryczne w przestrzeni
  • Dział 5: Trygonometria
   • Temat 5.1: Miary kątów i funkcje trygonometryczne
   • Temat 5.2: Wzory trygonometryczne
   • Temat 5.3: Równania i nierówności trygonometryczne
   • Temat 5.4: Zastosowania trygonometrii
   • Temat 5.5: Trygonometria sferyczna
  • Dział 6: Rachunek różniczkowy i całkowy
   • Temat 6.1: Pojęcie pochodnej funkcji
   • Temat 6.2: Własności i zastosowania pochodnej
   • Temat 6.3: Ekstrema funkcji i badanie przebiegu
   • Temat 6.4: Pojęcie całki oznaczonej i nieoznaczonej
   • Temat 6.5: Własności i zastosowania całki
  • Dział 7: Matematyka dyskretna
   • Temat 7.1: Zbiory i relacje
   • Temat 7.2: Grafy i drzewa
   • Temat 7.3: Permutacje i kombinacje
   • Temat 7.4: Równania rekurencyjne
   • Temat 7.5: Algorytmy i złożoność obliczeniowa
  • Dział 8: Statystyka i prawdopodobieństwo
   • Temat 8.1: Statystyka opisowa
   • Temat 8.2: Rozkłady zmiennych losowych
   • Temat 8.3: Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność
   • Temat 8.4: Zdarzenia i zmienne losowe dwuwymiarowe
   • Temat 8.5: Estymacja i testowanie hipotez
 • Ustal harmonogram powtórek. Harmonogram powtórek to plan, który określa, kiedy, co i jak długo będziesz powtarzać materiał z matematyki. Harmonogram powtórek pomaga ci zorganizować i zaplanować swoją naukę, a także monitorować i kontrolować swoje postępy. Harmonogram powtórek powinien być dostosowany do twojego czasu, tempa i celów. Aby ustalić harmonogram powtórek, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:
  • Data matury: Data matury jest terminem, do którego musisz opanować cały materiał z matematyki. Data matury jest ustalona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i ogłaszana na jej stronie internetowej. W 2023 roku matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 8 maja, a na poziomie rozszerzonym 15 maja. Data matury jest punktem odniesienia dla twojego harmonogramu powtórek, ponieważ określa, ile masz czasu na przygotowanie i kiedy musisz zakończyć powtórki.
  • Zakres materiału: Zakres materiału to ilość i trudność materiału, który musisz opanować na maturze z matematyki. Zakres materiału zależy od tego, czy zdajesz maturę na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, oraz od tego, jak dobrze znasz i rozumiesz materiał. Zakres materiału wpływa na to, ile czasu musisz poświęcić na powtórki i jak często musisz je robić. Im większy i trudniejszy jest zakres materiału, tym więcej czasu i częściej musisz powtarzać.
  • Priorytety: Priorytety to ważność i pilność poszczególnych działów i tematów z matematyki. Priorytety zależą od tego, jak dobrze znasz i lubisz poszczególne działy i tematy, oraz od tego, jak często i jak ważne są one na maturze. Priorytety wpływają na to, w jakiej kolejności i jak intensywnie będziesz powtarzać poszczególne działy i tematy. Im wyższy i pilniejszy jest priorytet danego działu lub tematu, tym wcześniej i dokładniej musisz go powtórzyć.

Na podstawie tych czynników możesz zbudować swój harmonogram powtórek, który określi, kiedy, co i jak długo będziesz powtarzać materiał z matematyki. Możesz skorzystać z gotowych szablonów i kalendarzy, które znajdziesz w internecie, lub stworzyć swój własny, np. w programie Excel lub Word. Przykładowy harmonogram powtórek może wyglądać następująco:

TydzieńDzieńDziałTematCzas
1Poniedziałek11.11 godzina
1Wtorek11.21 godzina
1Środa11.31 godzina
1Czwartek11.41 godzina
1Piątek11.51 godzina
1Sobota1Powtórka2 godziny
1NiedzielaWolneWolneWolne
2Poniedziałek22.11 godzina
2Wtorek22.21 godzina
2Środa22.31 godzina
2Czwartek22.41 godzina
2Piątek22.51 godzina
2Sobota2Powtórka2 godziny
2NiedzielaWolneWolneWolne

masz już dość? 🙂

kliknij w przycisk i sprawdź jak można to zrobić przy mniejszym wysiłku stosując zestaw metod prezentowanych w prezentacji wideo na górze tej strony

… lub kontynuuj czytanie:

 • Powtarzaj materiał z matematyki. Powtarzanie materiału z matematyki wymaga od ciebie aktywności i zaangażowania, a nie tylko biernego czytania i słuchania. Powinno być zróżnicowane i urozmaicone, aby nie nudzić się i nie tracić zbyt szybko koncentracji. Aby powtarzać materiał z matematyki, możesz używać różnych metod i technik, takich jak:
  • Czytanie: Aby czytać materiał z matematyki efektywnie, musisz być skoncentrowany i uważny, a nie tylko przeglądać i przeskakiwać. Pomagają w tym różne techniki, takie jak:
   • Podkreślanie
   • Notowanie
   • Rysowanie: Rysowanie polega na tworzeniu graficznej reprezentacji informacji z tekstu, takich jak pojęcia, definicje, twierdzenia, wzory i przykłady. Rysowanie pomaga ci zobrazować i zrozumieć kluczowe elementy materiału z matematyki. Możesz stosować technikę map myśli.
  • Słuchanie: (nagrania, podcasty, filmy, wykłady i korepetycje).

 

Etap 2: Ćwiczenie zadań

Drugim etapem przygotowania do matury z matematyki jest ćwiczenie zadań. Ćwiczenie zadań jest ważne, ponieważ pozwala ci przećwiczyć różne typy i poziomy zadań z matematyki, zarówno te zamknięte, jak i otwarte. Ćwiczenie zadań pomaga ci również sprawdzić i poprawić swoje umiejętności i techniki rozwiązywania problemów matematycznych. Ćwiczenie zadań jest niezbędne, abyś mógł przejść do kolejnego etapu przygotowania, czyli testowania wiedzy.

Jak ćwiczyć zadania z matematyki? Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby ćwiczyć zadania z matematyki w sposób efektywny i systematyczny:

 • Zgromadź dobre i aktualne źródła zadań z matematyki:

  • Zbiory zadań – Przykładowe zbiory zadań to: [Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony] autorstwa A. Czarnowskiego i J. Kuska, [Matematyka. Zbiór zadań maturalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony] autorstwa A. Marciniaka i M. Kwiatkowskiego, [Matematyka. Zbiór zadań. Poziom podstawowy i rozszerzony] autorstwa A. Bąka i W. Krupskiego.
  • Arkusze maturalne CKE (historyczne).
  • Filmy edukacyjne: np. te na naszej platformie e-learning
  • Korepetycje online lub stacjonarne.

Etap 3: Testowanie swoich umiejętności i ćwiczenie zadań charakterystycznych dla matura z matematyki

Jak testować swoją wiedzę? Oto kilka propozycji:

 • Testy z zadaniami typu maturalnego. Znajdziesz je w specjalnych publikacjach lub jako fragment repetytoriów. Dobre zestawy testów do poszczególnych działów matematyki znajdziesz na naszej platformie.
 • Historyczne arkusze maturalne
 • Udział w egzaminach próbnych
 • Symulacje egzaminu organizowane w szkołach lub centrach korepetycji