Przejdź do treści

Edukaina

Mapy Myśli w nauce matematyki?

mapy myśli a korepetycje z matematyki

Mapy myśli to graficzne sposoby przedstawiania informacji, które pomagają w nauce, zapamiętywaniu i organizowaniu wiedzy. 

Jak posługiwać się mapami myśli?

Mapy myśli składają się z centralnego obrazu lub słowa, które reprezentuje główny temat, oraz z gałęzi, które zawierają powiązane pomysły lub fakty. Mapy myśli angażują obie półkule mózgu i pobudzają kreatywność.

Jak tworzyć mapy myśli?

Aby stworzyć mapę myśli, potrzebujesz czystej kartki papieru, kolorowych pisaków lub kredek i swojej wyobraźni. Możesz też skorzystać z narzędzi online do mapowania myśli. Oto kroki, które powinieneś wykonać:

 

 1. Na środku kartki narysuj obraz lub napisz słowo, które reprezentuje główny temat lub problem, który chcesz rozpracować. Na przykład, jeśli chcesz się nauczyć o geometrii, możesz narysować kształt geometryczny lub napisać „geometria”.
 2. Z centralnego obrazu lub słowa poprowadź grube linie do głównych podtematów lub kategorii, które są związane z tematem głównym. Na przykład, jeśli chcesz się nauczyć o geometrii, możesz wybrać podtematy takie jak: figury płaskie, bryły, kąty, miary i wzory.
 3. Z każdej linii poprowadź cieńsze linie do szczegółów lub faktów, które dotyczą danego podtematu lub kategorii. Na przykład, jeśli chcesz się nauczyć o figurach płaskich, możesz dodać szczegóły takie jak: nazwy figur, liczba boków i wierzchołków, własności i cechy.
 4. Używaj kolorów, symboli, rysunków i słów kluczowych, aby uatrakcyjnić swoją mapę myśli i ułatwić zapamiętywanie informacji. Na przykład, możesz używać różnych kolorów dla różnych podtematów lub kategorii, symboli matematycznych dla wzorów i rysunków dla przykładów.
 5. Używaj kodów lub strzałek, aby pokazać związki między różnymi elementami mapy myśli. Na przykład, możesz używać kodu „+” dla dodawania, „-” dla odejmowania i „=” dla równości. Możesz też używać strzałek dla pokazania przyczyny i skutku lub hierarchii.

Jak używać map myśli do nauki matematyki?

Mapy myśli mogą być bardzo pomocne w nauce matematyki, także wspomagając korepetycje z matematyki, ponieważ pozwalają na lepsze zrozumienie i utrwalenie pojęć matematycznych. Oto kilka sposobów, w jaki możesz używać map myśli do nauki matematyki:

 • Używaj map myśli do robienia notatek z lekcji matematyki lub z podręcznika. Możesz tworzyć mapy myśli dla każdego działu lub tematu matematycznego i dodawać do nich nowe informacje w miarę postępu nauki.
 • Używaj map myśli do podsumowywania i powtarzania materiału matematycznego przed testem lub egzaminem. Możesz tworzyć mapy myśli dla najważniejszych wzorów, definicji i twierdzeń matematycznych i sprawdzać swoją pamięć poprzez próbę odtworzenia ich z pamięci.
 • Używaj map myśli do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych. Możesz tworzyć mapy myśli dla każdego zadania lub problemu i pokazywać na nich kroki rozwiązania, dane, obliczenia i wyniki. Możesz też używać map myśli do porównywania i analizowania różnych metod rozwiązywania tego samego zadania lub problemu.
 • Używaj map myśli do tworzenia własnych zadań i problemów matematycznych. Możesz tworzyć mapy myśli dla różnych sytuacji lub zjawisk, które można opisać za pomocą matematyki i wymyślać własne pytania i odpowiedzi. Możesz też używać map myśli do prezentowania i wyjaśniania swoich zadań i problemów innym osobom.

Przykłady map myśli do nauki matematyki

Oto przykładowe mapy myśli do nauki matematyki, które możesz wykorzystać lub zmodyfikować według własnych potrzeb:

\begin{figure}[h] \centering \includegraphics[width=0.8\textwidth]{mapa_mysli_geometria.jpg} \caption{Mapa myśli o geometrii} \label{fig:geometria} \end{figure}
\begin{figure}[h] \centering \includegraphics[width=0.8\textwidth]{Mapa-mysli-o-funkcjach-scaled.jpeg} \caption{Mapa myśli o funkcjach} \label{fig:funkcje} \end{figure}

Mapy Myśli - podsumowanie

Podsumowując moją instrukcję jak posługiwać się mapami myśli:

 • Mapy myśli to graficzne sposoby przedstawiania informacji, które pomagają w nauce, zapamiętywaniu i organizowaniu wiedzy.
 • Aby stworzyć mapę myśli, należy narysować centralny obraz lub słowo, które reprezentuje główny temat, i poprowadzić gałęzie z powiązanymi pomysłami lub faktami. Należy też używać kolorów, symboli, rysunków i słów kluczowych, aby uatrakcyjnić mapę myśli i ułatwić zapamiętywanie informacji.
 • Aby używać map myśli do nauki matematyki, można je wykorzystywać do robienia notatek, podsumowywania i powtarzania materiału, rozwiązywania zadań i problemów oraz tworzenia własnych zadań i problemów.