Przejdź do treści

Edukaina

Matura Poprawkowa z Matematyki 2023

matura poprawkowa z matematyki - jak zdać maturę, data, zasady

Egzamin maturalny to ogromne wyzwanie dla uczniów ostatnich lat szkół średnich. Muszą bowiem stawić czoła wielu zadaniom, aby udowodnić poziom swej wiedzy. Za wszystkich abiturientów mocno trzymamy kciuki, oby uzyskali jak najlepsze wyniki. W przypadku niepowodzenia, istnieje możliwość skorzystania z poprawki. Wiemy z doświadczeń w naszej szkole, że matematyka, często zwana królową nauk, to przedmiot, który dla wielu uczniów stanowi największe wyzwanie i w ostatnich latach matura poprawkowa z matematyki to konieczność dla coraz większej liczby uczniów. Dlatego przygotowaliśmy pakiet informacji przydatnych dla osób podchodzących do egzaminu poprawkowego z matematyki.

Matura 2023 trwała od 4 do 23 maja. Warunkiem jej zdania jest uzyskanie wyniku minimum 30% zarówno z części pisemnej jak i ustnej (oddzielnie).

Wyniki matury (wszystkie przedmioty) zostaną udostępnione 7 lipca 2023 na platformie ZIU w godz. 8:00 a 10:00.

"Jak zdać maturę poprawkową z matematyki? Wystarczy 1 godzina nauki dziennie przez 2 tygodnie!"

Czy wiesz jakie 3 błędy spowodują, że w SIERPNIU możesz nie zdać matury z matematyki?
 
𝗕ł𝗮̨𝗱 #𝟭:
𝘗𝘰𝘸𝘪𝘦𝘭𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘴𝘻𝘬𝘰𝘭𝘯𝘦𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘸𝘺𝘥𝘢𝘫𝘯𝘦𝘫 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘺 𝘯𝘢𝘶𝘬𝘪 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘻 𝘶𝘤𝘻𝘯𝘪𝘰́𝘸 𝘰𝘳𝘢𝘻 𝘸𝘪𝘦̨𝘬𝘴𝘻𝘰𝘴́𝘤́ 𝘬𝘰𝘳𝘦𝘱𝘦𝘵𝘺𝘵𝘰𝘳𝘰́𝘸
 
𝗦𝗸𝘂𝘁𝗸𝗶:
Ogromna ilość czasu poświęcona na naukę (brak wakacji!)
Brak dobrego utrwalenia wiedzy
Brak umiejętności żonglowania tematami, czego wymaga egzamin maturalny
 
𝗕ł𝗮̨𝗱 #𝟮:
𝘜𝘤𝘻𝘦𝘯𝘪𝘦 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘗𝘌𝘞𝘕𝘐𝘈𝘒𝘖́𝘞 𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘮𝘪𝘦̨𝘤́
 
𝗦𝗸𝘂𝘁𝗸𝗶:
Ryzyko, że ich nie będzie na egzaminie w tej samej formie
Brak pełnego zrozumienia tematu
Duże ryzyko popełnienia błędów wynikające z powyższego
 
𝗕ł𝗮̨𝗱 #𝟯:
𝘕𝘪𝘦𝘻𝘯𝘢𝘫𝘰𝘮𝘰𝘴́𝘤́ 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘪𝘬 𝘴𝘬𝘶𝘵𝘦𝘤𝘻𝘯𝘦𝘫 𝘯𝘢𝘶𝘬𝘪, 𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘫𝘢̨𝘤𝘺𝘤𝘩 𝘱𝘰𝘸𝘺𝘻̇𝘴𝘻𝘦, 𝘫𝘢𝘬 𝘪 𝘪𝘯𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘺
 
Jeśli chcesz, opowiem Ci o metodzie, którą stosujemy w naszym Centrum Korepetycji ze 100-procentową skutecznością.
 
Wystarczy, że klikniesz w przycisk poniżej ⤵ by dowiedzieć się o tym więcej.

 

Na skróty (spis treści)

Jak zdać maturę? Zasady ogólne

Aby zdać maturę i otrzymać świadectwo, konieczne są spełnienie następujących warunków:

Przystąpienie do wszystkich wymaganych przez prawo egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, zarówno w części ustnej (język polski, język obcy) jak i pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

Uzyskanie co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych, zarówno w części ustnej jak i pisemnej.

Przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Nie ma określonego progu zdawalności dla tego przedmiotu.

Wybrany przedmiot dodatkowy nie ma bezpośredniego wpływu na zdanie matury. W formule obowiązującej w 2023 roku jest konieczność przystąpienia do tego egzaminu, jednak nie jest wymagane zdanie go. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie obowiązuje taka regulacja, a planowane jest wprowadzenie progu zdawalności.

W przypadku niezaliczenia jednego z przedmiotów obowiązkowych, tj. gdy nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, masz możliwość przystąpienia do matury poprawkowej jeszcze w tym samym roku, a konkretnie w sierpniu. Intensywny okres kilku tygodni nauki powinien pomóc w zdaniu tej poprawki – poniżej przedstawiamy analizę, z której dowiesz się czego się nauczyć, by zmaksymalizować swoją szansę na zdanie poprawki.

Matura Poprawkowa – Przedmioty objęte poprawką:

Malaturę poprawkową można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, a więc:

1. część pisemna na poziomie podstawowym:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

LUB

2. W części ustnej bez konieczności wskazywania poziomu:

Język polski

Język obcy nowożytny (oraz języki mniejszości narodowych)

W tym trybie poprawki nie ma możliwości poprawiania słabo zdanych przedmiotów dodatkowych, w których uzyskano niezadowalającą liczbę punktów.

Jeśli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, matura poprawkowa nie będzie możliwa i będziesz musiał poczekać na kolejną turę egzaminów maturalnych w następnym roku. W takim przypadku otrzymasz informację o wynikach, ale nie otrzymasz świadectwa.

Matura Poprawkowa 2023 – Termin

Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje następujący termin egzaminu poprawkowego:

Poprawka z matematyki została zaplanowana na wtorek, 22 sierpnia 2023, o godzinie 9:00.

Wyniki poprawek zostaną opublikowane 8 września 2023.

Pamiętaj, że egzamin poprawkowy będzie miał ten sam poziom trudności, co egzamin przeprowadzony w maju. Dlatego warto zabrać się ostro do pracy, by nie czekać roku na kolejną szansę, zwłaszcza, że Matura 2024 może być trudniejsza niż Matura 2023.

Poprawka z Matury 2023 – formalności

Aby móc przystąpić do matury poprawkowej z matematyki, uczeń musi zapoznać się z informacjami dotyczącymi procedury zgłoszenia uczestnictwa w tym egzaminie.

Dokonując zgłoszenia konieczne jest złożenie deklaracji (podania), która upoważnia do napisania egzaminu poprawkowego z matematyki. Deklarację należy złożyć w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników, czyli najpóźniej w dniu 14 lipca 2023.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Pobierz i wypełnij.

Własnoręcznie podpisany dokument złóż w sekretariacie szkoły lub u dyrektora.