Przejdź do treści

Edukaina

Egzamin Ósmoklasisty Porady dla Rodziców

Egzamin Ósmoklasisty - Porady dla Rodziców

Egzamin Ósmoklasisty to ważny moment w życiu każdego ucznia i jego rodziny. To test, który sprawdza wiedzę i umiejętności zdobyte przez osiem lat nauki w szkole podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na wybór szkoły średniej i przyszłą ścieżkę edukacyjną. Dlatego na egzamin ósmoklasisty porady dla rodziców są bardzo potrzebne i wartościowe.

W tym artykule przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, jak pomóc dziecku przygotować się do egzaminu, jak wspierać je emocjonalnie i jak radzić sobie z własnym stresem.

Zapraszamy do lektury!

Egzamin ósmoklasisty – porady:

SPIS TREŚCI

 1. Wesprzyj naturalny styl przyswajania wiedzy u dziecka
 2.  Stwórz harmonogram przygotowań do egzaminu ósmoklasisty
 3. Stwórz odpowiednie warunki do nauki na egzamin
 4. Okaż wsparcie swojemu dziecku
 5. Znaczenie systematycznej nauki do egzaminu ósmoklasisty

Wesprzyj naturalny styl przyswajania wiedzy u dziecka

Istnieją trzy główne typy zapamiętywania, które nazywamy wzrokowcem, słuchowcem i kinestetykiem.

Typ, do którego należy Twoje dziecko, ma duży wpływ na naukę i sukcesy w szkole.

Wzrokowcy uczą się poprzez obserwację, zapamiętując to, co czytają w notatkach lub widzą na tablicy.

Słuchowcy uczą się poprzez słuchanie, a kinestetycy uczą się poprzez ruch.

Wiedząc w jakim stylu Twoje dziecko najlepiej przyswaja wiedzę, może mu bardzo ułatwić naukę, odpowiednio nim kierując.

Zacznijmy od poznania podstawowych typów uczenia się.

Trzy główne style uczenia się (zapamiętywania):

 • Zapamiętywanie wzrokowe (wizualne) – polega na zapamiętywaniu informacji poprzez obserwację i tworzenie obrazów mentalnych. Osoby, które preferują ten styl, łatwiej zapamiętują to, co widzą, niż to, co słyszą lub robią. Aby usprawnić zapamiętywanie wzrokowe, można stosować takie techniki jak: kolorowanie, podkreślanie, rysowanie schematów, tabel, grafik, korzystanie z filmów, prezentacji, map pamięci, itp.

 

 • Zapamiętywanie słuchowe (audytywne) – polega na zapamiętywaniu informacji poprzez słuchanie i prowadzenie wewnętrznego dialogu. Osoby, które preferują ten styl, łatwiej zapamiętują to, co słyszą, niż to, co widzą lub robią. Aby usprawnić zapamiętywanie słuchowe, można stosować takie techniki jak: czytanie na głos lub półgłosem, powtarzanie, rymowanie, rapowanie, deklamowanie, korzystanie z nagrań, muzyki, dyskusji, mnemoniki, itp.

 

 • Zapamiętywanie dotykowe (kinestetyczne) – polega na zapamiętywaniu informacji poprzez działanie i doznawanie wrażeń zmysłowych. Osoby, które preferują ten styl, łatwiej zapamiętują to, co robią, niż to, co widzą lub słyszą. Aby usprawnić zapamiętywanie dotykowe, można stosować takie techniki jak: wykonywanie ćwiczeń, projektów, doświadczeń, modelowania, wycieczek, demonstracji, gestykulacji, mimiki, ruchu, itp.

Warto zauważyć, że każdy człowiek ma swój indywidualny styl uczenia się, który może być mieszanką różnych typów zapamiętywania.

Nie ma jednego najlepszego sposobu na zapamiętywanie, ale istnieją techniki, które mogą być bardziej lub mniej skuteczne dla różnych osób.

Dlatego ważne jest, aby poznać swój dominujący styl uczenia się i dostosować do niego metody nauki.

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Sprawdź w jakim stylu uczy się Twoje dziecko

Aby zidentyfikować styl uczenia się u swojego dziecka, możesz zastosować kilka sposobów:

 • Obserwuj, jakie aktywności lubi robić twoje dziecko, jak się zachowuje podczas nauki, jakie ma zainteresowania i hobby. Zwróć uwagę na to, czy częściej używa wzroku, słuchu czy dotyku do poznawania świata.

 

 • Zrób test stylu uczenia się, który pomoże ci określić, czy twoje dziecko jest wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem. Możesz znaleźć wiele takich testów w internecie, np. tutaj. Testy składają się z pytań dotyczących preferencji i zachowań dziecka w różnych sytuacjach. Na podstawie uzyskanych punktów można określić dominujący styl uczenia się.

 

 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak się uczy, co mu pomaga zapamiętywać, co mu sprawia trudność, co lubi robić podczas nauki. Zapytaj, czy woli czytać, słuchać czy robić, czy lubi rysować, śpiewać, bawić się, czy potrzebuje ciszy, muzyki, ruchu. Pozwól dziecku wyrazić swoje zdanie i oczekiwania dotyczące nauki.

 

 • Sprawdź, jakie są wyniki nauki twojego dziecka w zależności od użytej metody. Zauważ, czy lepiej zapamiętuje informacje po przeczytaniu tekstu, wysłuchaniu wyjaśnienia, obejrzeniu filmu, wykonaniu ćwiczenia, itp. Spróbuj różnych technik i zobacz, które są najskuteczniejsze dla twojego dziecka.

Pamiętaj, że styl uczenia się nie jest stały i niezmienny, ale może się zmieniać wraz z rozwojem dziecka, jego doświadczeniami i potrzebami.

Dlatego warto być elastycznym i dostosowywać się do sytuacji i możliwości dziecka.

Nie ograniczaj się do jednej metody, ale staraj się wykorzystywać różne zmysły i kanały przekazu. Im więcej bodźców dotrze do mózgu dziecka, tym lepiej będzie ono zapamiętywać i uczyć się.

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Jak możesz wspierać dziecko w nauce w zależności od jego stylu

Oto kilka porad dla rodzica, jak może pomóc w zorganizowaniu nauki swojemu dziecku w zależności od tego, w jakim stylu preferuje naukę:

 • Jeśli twoje dziecko jest wzrokowcem, to znaczy, że łatwiej zapamiętuje informacje poprzez obserwację i tworzenie obrazów mentalnych. Aby pomóc mu w nauce, możesz:
  • Zapewnić mu spokojne i schludne miejsce do nauki, bez zbędnych bodźców wzrokowych, które mogłyby go rozpraszać.
  • Zachęcać go do korzystania z materiałów wizualnych, takich jak kolorowe notatki, podkreślacze, naklejki, rysunki, schematy, tabele, grafiki, mapy myśli, itp
  • Pomagać mu w tworzeniu własnych materiałów wizualnych, np. poprzez pokazywanie, jak zrobić schemat, jak dobrać kolory, jak uporządkować informacje, itp.
  • Umożliwić mu dostęp do filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, gier edukacyjnych i innych źródeł wizualnych, które mogą uatrakcyjnić i ułatwić naukę
  • Sprawdzać jego postępy w nauce poprzez zadawanie pytań, które wymagają opisu, porównania, wyjaśnienia lub przedstawienia obrazu danej sytuacji, zjawiska, osoby, itp.

 

 • Jeśli twoje dziecko jest słuchowcem, to znaczy, że łatwiej zapamiętuje informacje poprzez słuchanie i prowadzenie wewnętrznego dialogu. Aby pomóc mu w nauce, możesz:
  • Zapewnić mu ciche i spokojne miejsce do nauki, bez zbędnych bodźców słuchowych, które mogłyby go rozpraszać.
  • Zachęcać go do korzystania z materiałów słuchowych, takich jak nagrania audio, lekcje audio-wizualne, podcasty, audiobooki, muzyka, itp
  • Pomagać mu w tworzeniu własnych materiałów słuchowych, np. poprzez nagrywanie własnego głosu, tworzenie piosenek, rymówek, mnemoników, itp.
  • Umożliwić mu dostęp do rozmów i dyskusji na tematy związane z nauką, np. poprzez organizowanie spotkań z kolegami, nauczycielami, ekspertami, itp
  • Sprawdzać jego postępy w nauce poprzez zadawanie pytań, które wymagają powtórzenia, podsumowania, wyrażenia opinii lub oceny danej sytuacji, zjawiska, osoby, itp.

 

 • Jeśli twoje dziecko jest kinestetykiem, to znaczy, że łatwiej zapamiętuje informacje poprzez działanie i doznawanie wrażeń zmysłowych. Aby pomóc mu w nauce, możesz:
  • Zapewnić mu przestrzenne i komfortowe miejsce do nauki, gdzie będzie mógł się swobodnie poruszać, zmieniać pozycje, dotykać przedmiotów, itp.
  • Zachęcać go do korzystania z materiałów ruchowych, takich jak praktyczne ćwiczenia, symulacje, gry, projekty, eksperymenty, demonstracje, itp.
  • Pomagać mu w tworzeniu własnych materiałów ruchowych, np. poprzez pokazywanie, jak wykonać doświadczenie, jak zbudować model, jak zagrać rolę, itp.
  • Umożliwić mu dostęp do aktywności fizycznych i artystycznych, które mogą wspomagać i urozmaicać naukę, np. poprzez organizowanie wycieczek, warsztatów, zajęć sportowych, tanecznych, plastycznych, itp.
  • Sprawdzać jego postępy w nauce poprzez zadawanie pytań, które wymagają pokazania, zastosowania, wykonania lub stworzenia czegoś związanego z daną sytuacją, zjawiskiem, osobą, itp.

 

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Stwórz harmonogram przygotowań do egzaminu ósmoklasisty

Aby stworzyć dziecku harmonogram nauki w ramach przygotowywania się do egzaminu, zwłaszcza jeśli nauka wspomagana jest kursem na platformie e-learningowej, możesz zastosować następujące porady:

 • Zapytaj dziecko, ile czasu chce i może poświęcić na naukę każdego dnia i tygodnia. Uwzględnij w tym czas na zajęcia online, zadania domowe, powtórki i testy. Bądź elastyczny i realistyczny, nie zmuszaj dziecka do nadmiernego obciążenia nauką.

 

 • Znajdź lub stwórz kalendarz lub planer, w którym będziesz zapisywać harmonogram nauki. Możesz użyć papierowego kalendarza, aplikacji na telefonie lub komputerze, arkusza kalkulacyjnego lub innego narzędzia, które będzie dla Ciebie i dziecka wygodne i przejrzyste

 

 • Zapisz w kalendarzu daty egzaminu i innych ważnych terminów, takich jak zakończenie kursu online, terminy oddawania zadań, itp. Oznacz je kolorem lub symbolem, aby były łatwo widoczne i zapamiętane.

 

 • Podziel materiał do nauki na mniejsze części, np. według przedmiotów, tematów, lekcji, rozdziałów, itp. Przydziel każdej części określoną ilość czasu, np. godzinę, pół godziny, 15 minut, itp. Uwzględnij w tym czas na zapoznanie się z treścią, wykonanie ćwiczeń, sprawdzenie odpowiedzi, itp.

 

 • Rozłóż części materiału na dni i tygodnie, tak aby dziecko miało czas na opanowanie wszystkich zagadnień przed egzaminem. Staraj się zachować równowagę między różnymi przedmiotami i nie uczyć się tego samego przedmiotu przez cały dzień lub tydzień. Zróżnicuj formy nauki, np. czytanie, słuchanie, pisanie, rysowanie, itp

 

 • Określ cele i priorytety nauki dla każdego przedmiotu i części materiału. Zapytaj dziecko, co już wie, a czego nie wie, co mu sprawia trudność, a co łatwość, co jest ważne, a co mniej istotne. Pomóż mu w ustaleniu, co chce osiągnąć i jak to zmierzyć

 

 • Nie zapomnij o wypoczynku i relaksie podczas nauki. Zadbaj o to, aby dziecko miało czas na sen, posiłki, aktywność fizyczną i zabawę. Nie pozwól, aby dziecko uczyło się bez przerwy, ponieważ to może prowadzić do zmęczenia, stresu i spadku efektywności. Zaproponuj dziecku, aby robiło sobie krótkie przerwy co godzinę lub częściej, w zależności od jego potrzeb i preferencji

 

 • Sprawdzaj postępy i wyniki nauki dziecka. Zapytaj dziecko, co się nauczyło, co zapamiętało, co zrozumiało, co sprawiło mu problem. Pomóż mu w ocenie swojej wiedzy i umiejętności. Zachęcaj dziecko do robienia testów i quizów, które mogą pomóc w utrwaleniu i sprawdzeniu materiału. Chwal dziecko za jego starania i osiągnięcia, motywuj je do dalszej nauki.

 

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Stwórz odpowiednie warunki do nauki na egzamin

Tworzenie miejsca sprzyjającego nauce dla dziecka jest kluczowe. Każde dziecko różni się od siebie.

To, że twoje najstarsze dziecko potrafiło uczyć się w hałasie, nie znaczy, że twoje najmłodsze też będzie miało taką samą zdolność.

Porozmawiaj z dzieckiem o jego potrzebach – czy woli ciszę i spokój, czy może lepiej koncentruje się przy muzyce. Szczególnie w większych rodzinach, gdzie często nie ma odpowiednich warunków do nauki, warto zainwestować w słuchawki wygłuszające, dzięki którym twoje dziecko łatwiej będzie się skupić.

Aby pozbyć się rozproszeń, warto ustawić biurko naprzeciwko pustej ściany.

Najgorsze są ściany z plakatami czy bibelotami. Samo ich obecność wpływa na koncentrację. Im mniej dystrakcji, tym częściej dziecko będzie skupione na pracy, a nie na wiszących na ścianie ozdobach.

Czy twoje dziecko ma odpowiednie miejsce do pracy?

Czy biurko jest wystarczająco szerokie?

Czy krzesło jest wygodne i można w nim siedzieć przez wiele godzin? Pamiętaj, że dziecko przez większość czasu w szkole spędza pochylone nad stołem w niewygodnym krześle. Zadbaj o jego komfort w domu, sprawdzając, czy krzesło jest dobrej jakości.

Czy przy stoliku jest lampka?

Czy jest w niej jasna żarówka?

Są to, wydaje się, małe rzeczy – głównie kwestia wygody. Jednak ogromnie wpływają one na skupienie dziecka, a tym samym na poziom nauki i efektywność.

Pomyśl o dziecku, gdy będziesz chciał obejrzeć film na głośniku czy posłuchać muzyki – to może rozpraszać twoje dziecko.

Stwórz dla niego jak najbardziej komfortowe miejsce pracy, a szybko zobaczysz efekty. Pomóż dziecku w organizacji czasu i przestrzeni. Zakupcie organizery, segregatory czy większą szafkę.

Pokaż, jak pisać listy zadań i systematycznie je realizować.

Oprócz tego, możesz zastosować następujące porady:

 • Ergonomia: Upewnij się, że biurko i krzesło są dostosowane do wzrostu dziecka. Ergonomiczne meble zapobiegają bólom pleców i poprawiają postawę.
 • Oświetlenie: Naturalne światło jest najlepsze, ale jeśli to niemożliwe, zainwestuj w lampkę z regulacją natężenia światła, która nie męczy oczu.
 • Organizacja: Użyj pojemników, pudełek i haczyków, aby utrzymać porządek w materiałach szkolnych i uniknąć bałaganu na biurku.
 • Personalizacja: Pozwól dziecku personalizować swoje miejsce pracy w taki sposób, który będzie dla niego motywujący, ale nie rozpraszający.
 • Strefa ciszy: Jeśli to możliwe, wyznacz strefę w domu, gdzie nauka jest priorytetem i gdzie inne członkowie rodziny będą szanować potrzebę spokoju.
 • Technologia: Zadbaj o odpowiedni sprzęt komputerowy i szybki dostęp do internetu, jeśli kurs e-learningowy jest częścią nauki.
 • Plan dnia: Ustal z dzieckiem plan dnia, który uwzględni czas na naukę, przerwy, posiłki i relaks.
 • Zielone rośliny: Dodaj do pokoju zielone rośliny, które poprawiają jakość powietrza i mają pozytywny wpływ na samopoczucie.

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i co działa dla jednego, może nie działać dla innego. Regularnie rozmawiaj z dzieckiem o jego preferencjach i dostosowuj przestrzeń do jego zmieniających się potrzeb.

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Okaż wsparcie swojemu dziecku

Niektórzy zapominają, że dzieci mają zupełnie inne problemy w życiu niż dorośli.

W końcu jak można porównać poziom stresu w pracy czy problemy finansowe z dostaniem jedynki w szkole?

Dorośli często już nie pamiętają, jak ważne były dla nas niektóre problemy szkolne, które teraz zostały zasłonięte przez problemy życia dorosłego.

Dlatego tak istotna jest empatia i wsparcie dziecka. Regularnie rozmawiaj z dzieckiem, dopytuj o problemy w szkole i nauce, świętuj sukcesy, okazuj zainteresowanie postępami.

Zastanów się, co motywuje twoje dziecko – czy potrzebuje nagród? A może sama świadomość sukcesu jest już nagrodą? Na tej podstawie odpowiednio wspieraj dziecko. Angażuj się w naukę dziecka.

Pamiętaj, że jeśli dziecko nie zostało nauczone, jak się uczyć, to nie będzie umiało tego robić. Dlatego gniew na dziecko jest przeciwny do zalecanego podejścia.

Warto usiąść z dzieckiem i pokazać, jak efektywnie pisać notatki, jak powtarzać materiał, jak zapamiętywać informacje.

Pokaż dziecku, że jego życie szkolne nie jest ci obojętne – rozmawiaj o tematach przerabianych na zajęciach, podziel się zdobytą wiedzą, jeśli potrafisz, rozwiązuj zadania wspólnie z dzieckiem.

Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby dziecko nie czuło się samo w trudnych i stresujących latach nauki. Jeśli jesteś w stanie, możesz samemu wytłumaczyć dziecku trudne tematy, a jeśli nie, warto rozważyć skorzystanie z naszych usług w zakresie korepetycji czy kursów przygotowawczych.

Ponadto, możesz zastosować następujące porady:

 • Budowanie zaufania: Pokaż dziecku, że wierzysz w jego możliwości i potencjał. Nie krytykuj dziecka za błędy, ale pomóż mu się z nich uczyć. Nie porównuj dziecka z innymi, ale doceniaj jego indywidualne postępy. Nie naciskaj dziecka na osiąganie wysokich ocen, ale zachęcaj je do stawiania sobie wyzwań i rozwijania swoich zainteresowań.
 • Utrzymywanie kontaktu ze szkołą: Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w szkole dziecka. Śledź plan lekcji, terminarz sprawdzianów, informacje od nauczycieli. Uczestnicz w zebraniach, konsultacjach, spotkaniach z pedagogiem. Zadawaj pytania, zgłaszaj uwagi, proś o pomoc, jeśli jest potrzebna.
 • Tworzenie rutyny: Pomóż dziecku ustalić stały rytm dnia, który będzie sprzyjał nauce. Zadbaj o to, aby dziecko miało regularne godziny snu, posiłków i aktywności fizycznej. Ustal z dzieckiem stałe godziny nauki, które będą dostosowane do jego indywidualnego rytmu i stylu uczenia się. Nie pozwól, aby dziecko odkładało naukę na ostatnią chwilę lub uczyło się w nocy.
 • Wspieranie samodzielności: Nie rób za dziecko jego pracy domowej, ale pomóż mu w zrozumieniu i wykonaniu zadań. Nie podpowiadaj dziecku gotowych odpowiedzi, ale zadawaj mu pytania, które skłonią je do myślenia i poszukiwania rozwiązań. Nie kontroluj dziecka na każdym kroku, ale daj mu swobodę i odpowiedzialność za własną naukę.

Egzamin ósmoklasisty – porady:

Znaczenie systematycznej nauki do egzaminu ósmoklasisty

Systematyczność jest jednym z kluczy do sukcesu w nauce, zwłaszcza przed egzaminem ósmoklasisty. Rodzic może pomóc dziecku w utrzymaniu regularności i dyscypliny w nauce poprzez następujące sposoby:

 • Pomoc w stworzeniu planu nauki, który uwzględni czas na powtórki, zadania, testy i przerwy. Plan nauki powinien być realistyczny, elastyczny i dostosowany do indywidualnego rytmu i stylu uczenia się dziecka. Rodzic może pomóc dziecku w podziale materiału na mniejsze części, ustaleniu celów i priorytetów, zapisaniu planu w kalendarzu lub planerze1
 • Monitorowanie postępów i wyników nauki dziecka. Rodzic może regularnie sprawdzać, czy dziecko realizuje swój plan nauki, czy ma jakieś trudności lub wątpliwości, czy korzysta z odpowiednich materiałów i źródeł. Rodzic może też przeprowadzać z dzieckiem testy i quizy, które pomogą w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy. Rodzic powinien chwalić dziecko za jego starania i osiągnięcia, motywować je do dalszej nauki, a także pomagać w radzeniu sobie z ewentualnymi niepowodzeniami
 • Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do nauki. Rodzic powinien zadbać o to, aby dziecko miało spokojne i wygodne miejsce do pracy, bez zbędnych rozproszeń i hałasu. Rodzic powinien też zwrócić uwagę na ergonomię mebli, oświetlenie, wentylację i temperaturę w pokoju. Rodzic powinien też szanować potrzebę ciszy i skupienia dziecka podczas nauki i nie przeszkadzać mu niepotrzebnymi pytaniami lub sprawami
 • Wspieranie dziecka emocjonalnie i fizycznie. Rodzic powinien okazywać dziecku zrozumienie, empatię i zaufanie. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem o jego problemach, lękach i oczekiwaniach związanych z egzaminem. Rodzic powinien pomagać dziecku w radzeniu sobie ze stresem, np. poprzez relaksację, medytację, hobby, itp. Rodzic powinien też dbać o zdrowie i samopoczucie dziecka, np. poprzez zapewnienie mu odpowiedniej diety, snu, aktywności fizycznej i odpoczynku

Pamiętaj, że twoja rola jako rodzica jest bardzo ważna dla dziecka, zwłaszcza w takim trudnym i stresującym okresie, jakim jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Twoje wsparcie, zainteresowanie i zaangażowanie mogą mieć duży wpływ na efektywność i samopoczucie dziecka.

Nie bądź jednak zbyt natarczywy, kontrolujący lub krytyczny, ponieważ to może zniechęcić lub zdemotywować dziecko.

Staraj się być partnerem, doradcą i przyjacielem dla dziecka, a nie tylko nauczycielem

Egzamin Ósmoklasisty Porady >>> początek