Przejdź do treści

Edukaina

Egzamin ósmoklasisty 2025 do likwidacji? Jak będzie wyglądał?

egzamin ósmoklasisty 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) niedawno ogłosiło, że egzamin ósmoklasisty 2025 nie zostanie zlikwidowany, pomimo wcześniejszych spekulacji na ten temat. To z pewnością uspokoiło uczniów i ich rodziców, którzy obawiali się wprowadzenia drastycznych zmian w systemie egzaminacyjnym. Warto jednak zaznaczyć, że egzamin ósmoklasisty będzie łatwiejszy.

Egzamin ósmoklasisty 2025 - Co się zmienia?

W 2025 roku arkusze na egzamin ósmoklasisty, wg. zapowiedzi MEN, będą opracowywane w oparciu o nową, odchudzoną już podstawę programową.

Język polski

Pierwotne zapowiedzi mówiły o tym, iż egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2025 roku będzie trudniejszy, ale aktualnie MEN deklaruje jego ułatwienie w stosunku do roku 2024.

Lista lektur miała być wydłużona do tej sprzed pandemii – łącznie ponad 30 lektur.

Miało być też więcej form wypracowań.

Na ten moment, czyli jeszcze przed publikacją informatora o egzaminie ósmoklasisty – informator 2024/2025 będzie opublikowany po ostatecznym sprecyzowaniu podstawy programowej na nowy rok szkolny.

To co na pewno się nie zmieni, to sama konstrukcja egzaminu i arkusza egzaminacyjnego, liczba zadań oraz sposób oceniania wypowiedzi pisemnych.

Matematyka

Brak na chwilę obecną konkretnych informacji na temat ewentualnych ułatwień z matematyki na egzaminie ósmoklasisty w 2025 roku. Wnioskując z zapowiedzi, że technicznie egzamin nie ulegnie zmianie oraz, że na okoliczność pandemii liczba zadań i zakres zostały nieco okrojone, jak również z uwagi na ogólnie panujący trend, należy spodziewać się, że egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki nie będzie trudniejszy niż w 2024 roku, a może nawet okaże się być nieco łatwiejszy.

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego (lub innego obcego nowożytnego)

Podobnie jak z pozostałych przedmiotów, spodziewamy się, że formuła egzaminu ósmoklasisty zostanie zachowana bez zmian a poziom trudności nie zostanie podniesiony.

Wprowadzenie Dodatkowych Przedmiotów

Interesującym aspektem jest rozważane wprowadzenie dodatkowych przedmiotów do egzaminu ósmoklasisty. To potencjalnie znacząca zmiana, która może wpłynąć na sposób przygotowywania się uczniów do egzaminu. Na chwilę obecną brak jest konkretnych deklaracji ze strony MEN na ten temat.

Jak się przygotować na egzamin ósmoklasisty 2025 ?

Wszystko wskazuje na to, że uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą na egzaminie.

Należy pamiętać, że zadania egzaminacyjne są inaczej skonstruowane, niż te, z którymi spotykają się uczniowie w trakcie nauki w szkole. Zadania egzaminacyjne są bardziej przekrojowe i sprawdzają umiejętność praktycznego posługiwania się wiedzą i wyrywkowego przechodzenia pomiędzy tematami oraz ich łączenia ze sobą i wyciągania wniosków.

Trendy programowe w szkolnictwie dążą do rozluźnienia dyscypliny nauczania, więc, pomimo zapowiadanych ułatwień na samym egzaminie, poluzowanie presji na uczenie się w szkole może spowodować, że uzyskanie dobrego wyniku na egzaminie wcale nie musi być łatwiejsze.

Dlatego nasze kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty nadal będą kontynuowane w formule minigrup.

Taka nauka jest zdecydowanie wydajna niż w grupach powyżej 6 osób, dzięki temu, że nauczyciel może poświęcić więcej czasu na jednego ucznia by skupić się na skorygowaniu jego osobistych braków w wiedzy