Przejdź do treści

Edukaina

Matura 2024 – Aktualne Zasady

Matura 2024

Ostatnia aktualizacja dla “matura 2024”: marzec 2023:

 

w chwili opracowywania aktualizacji, Matury 2024 będą realizowane w praktycznie takiej samej formie jak matura w 2023 roku.

*******

Aktualizacja 29 stycznia 2023:

W dniu 25 stycznia 2023 odbyła się specjalna konferencja dotycząca matur 2023, podczas której minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oznajmił, że:

“wymagania dla maturzystów są w tym roku obniżone o ok. 20-25 proc.”

Zatem:

– podobnie jak w latach ubiegłych, na rozszerzeniu nie będzie wymogu uzyskania 30%

– na maturze 2023 będzie obowiązek zdawania egzaminu ustnego z uwagi na ustąpienie zagrożeń sanitarnych

– z uwagi na to, że znaczna część nauki tegorocznych maturzystów przebiegała w trybie zdalnym, na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych, podstawa programowa mutr 2023 będzie ograniczona

*******

Matura 2023 w nowej formule ma obowiązywać od maja 2023 i obejmować absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz 5-letnich techników. Według ministerstwa wprowadzenie zmian jest następstwem reformy szkolnictwa i likwidacji gimnazjów oraz wdrożenia nowej podstawy programowej. Celem nowych wymagań egzaminacyjnych ma być lepsze dostosowanie formuły sprawdzianu dojrzałości do tych zmian.

Matura 2024 podobna do matury 2023 

W porównaniu do matury 2022, wymagania stawiane absolwentom w przypadku matur 2024  będą bardziej wygórowane. Tegoroczna edycja egzaminu dojrzałości uwzględnia bowiem szereg trudności i wyzwań, z jakimi musiał mierzyć się system edukacji w ostatnich latach – m.in.: pandemią COVID-19, nauczaniem zdalnym czy strajkami nauczycieli. Dlatego zrezygnowano np. z części ustnej egzaminu i złagodzono warunki jego zaliczenia.

Maturzyści będą zdawać egzamin tylko w formie pisemnej, a żeby go zaliczyć, będą musieli otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych: j. polskiego, matematyki i j. obcego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wynik uzyskany z przedmiotu dodatkowego, nawet jeśli będzie poniżej 30%, nie będzie więc rzutował na skuteczne zdanie całej matury, wystarczy tylko sam udział w tej części sprawdzianu dojrzałości.

Dlaczego w 2023 i 2024 roku będzie trudniej zdać maturę?

Wspomniane złagodzenie oczekiwań wobec maturzystów będzie obowiązywało jeszcze tylko w tym roku, natomiast w roku 2023 formuła matury ponownie się zmieni i egzamin stanie się trudniejszy, i bardziej wymagający. Przede wszystkim powróci część ustna egzaminu -uczniowie będą zobligowani do zdawania w tej formie j. polskiego i j. obcego.

Bardziej rygorystyczne będą też warunki zdania egzaminu maturalnego. Co prawda, podobnie jak w roku bieżącym, próg zdawalności przedmiotów obowiązkowych pozostanie niezmieniony i będzie wynosił 30%, jednak wynik ten będzie trzeba osiągnąć zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Dodatkowe obostrzenie wiąże się z wybranym przedmiotem dodatkowym.

Aby zdać maturę nie wystarczy już tylko przystąpić do egzaminu. Należy otrzymać wynik liczący przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku to tegorocznej edycji.

Matura  Polski

Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe, to maturzystów również czekają zmiany w tym zakresie. Do tej  pory na  egzaminie z j. polskiego obowiązywał jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast od 2023 roku będą to dwa arkusze. Pierwszy będzie składał się dwóch części:

1. Język polski w użyciu

2. Test historycznoliteracki.

Drugi arkusz będzie przeznaczony na wypracowanie. W związku z bardziej obszerną formułą egzaminu, czas jego ukończenia zostanie wydłużony do 240 minut, zamiast 170 minut w roku bieżącym.

W części ustnej matury z j. polskiego, która została pominięta w roku bieżącym, osoby zdające egzamin w roku 2023 będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych, składający się z dwóch pytań. Pierwsze pytanie będzie sprawdzać znajomość lektur obowiązkowych i będzie jednym z puli pytań wcześniej opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W drugim zadaniu będzie trzeba wykazać się ogólną orientacją w zagadnieniach związanych z  literaturą, dziełami sztuki lub językiem, w oparciu o załączony tekst. Czas trwania egzaminu to 30 minut – 15 minut na przygotowanie i drugie tyle na odpowiedź.

Matura Matematyka

Matematyka Matura 2024 – w jej przypadku w roku 2023 pojawić się miała większa liczba zadań otwartych – w tym roku będzie ich tylko 7, a w przyszłym między 9 a 15. Będzie można uzyskać tyle samo punktów za zadania otwarte, co zamknięte, co znaczy że będą one liczyć się tak samo w końcowej ocenie. Nowością w przyszłorocznej maturze będą typy zadań, których nie było wcześniej na egzaminie. m.in. zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie, czy zadania z luką. Egzamin będzie nieco dłuższy niż obecnie – zostanie wydłużony ze 170 do 180 minut.

Pobierz oficjalny informator dotyczący matury z matematyki klikając TUTAJ

Matura 2024 / 2023 – Na koniec

Podsumowując, można stwierdzić jednoznacznie, że matura nowa formuła 2023 będzie trudniejsza niż tegoroczna i będzie wymagała gruntownego przygotowania, któremu niełatwo będzie sprostać przy obecnych zasobach i warunkach oferowanych przez szkoły.

Dlatego jeżeli zależy Ci na solidnej nauce i bezstresowym podejściu do egzaminu dojrzałości, warto rozważyć zapisanie się na specjalne kursy przygotowawcze. Oferują one intensywniejszy i zindywidualizowany tryb nauki, niż ten, który możliwy jest w szkole. Tego typu kursy omawiają wszystkie zagadnienia obowiązujące na maturze, a także pomagają w usystematyzowaniu i ugruntowaniu Twojej wiedzy. Dlaczego więc nie skorzystać?

 

Interesują cię kursy maturalne warszawa? Kliknij TUTAJ, by dowiedzieć się o zapisach na nasze kursy