na Nowy Rok....

na Nowe Lekcje...

dla Nowych i Obecnych uczniów...

Voucher może otrzymać każdy, kto go “pobierze”.

Technicznie, Klient nie pobiera vouchera, lecz rejestruje się używając adresu email, który będzie adresem kontaktowym powiązanym z Klientem. 

Jeden voucher może być wykorzystany przez jedną osobę i jedna osoba może wykorzystać tylko jeden voucher.

Jeśli nie uzgodniono indywidualnie inaczej, voucher można wykorzystać na następujących warunkach (należy spełnić wszystkie jednocześnie):

  • nowe lekcje aktualnie nieuczęszczane lub nieuczęszczane w ciągu ostatnich 3 miesięcy (np. nowy przedmiot, nowy kurs itp.).
  • Voucher ma zastosowanie do lekcji regularnych (w tym indywidualnych) i kursów. Zarówno stacjonarnych jak i zdalnych.
  • Wartość podana na voucherze pomniejsza opłatę miesięczną za lekcje cykliczne w drugim pełnym miesiącu korzystania z usługi lub opłatę za całą usługę od razu, gdy ta jest opłacana z góry za całość.

Vouchera nie można zwrócić ani otrzymać za niego wypłaty pieniędzy.

Voucher można przekazać innej dowolnej osobie.

Voucher jest bezterminowy.