COVID-19

img

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów podczas pandemii !

Dlatego wdrożyliśmy:

 • W pełni elektroniczny (zdalny) system zapisów na zajęcia, płatności, zgłaszania nieobecności oraz śledzenia postępów w nauce, by ograniczyć ryzyka towarzyszące osobistemu dokonywaniu zapisów;
 • Sekretariat zdalny – zachęcamy do umawiania się na wideorozmowy lub telefoniczne omówienie potrzeb Ucznia i diagnozę jego aktualnej wiedzy
 • Dla nieobecnych uczniów, jeśli zgłoszenie nieobecności zostanie dokonane z wyprzedzeniem, udostępniamy nagranie lub/i transmisję online z opuszczonej lekcji lub/i dostarczamy niezbędne materiały do nadrobienia zaległości;
 • Sanitarne środki bezpieczeństwa ograniczające ryzyko zakażeń.

Środki bezpieczeństwa obowiązujące w Edukaina w czasie pandemii COVID-19

Na czas pandemii COVID-19 w placówce Edukaina wszyscy Uczestnicy oraz Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad sanitarnych:

 • Po wejściu do budynku – obowiązkowa dezynfekcja rąk (stanowisko na hallu budynku tuż za drzwiami wejściowymi).
 • W całym budynku, Uczestnicy, jak również rodzice, zobowiązani są do noszenia maseczek.
 • Uczeń może zdjąć maseczkę dopiero gdy zajmie swoje miejsce w sali dydatkycznej.
 • W ławce może siedzieć tylko jedna osoba, a w przypadku zajęć bez stolików, Uczestnicy winni znajdować się w odległości min. 1,5m od siebie.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Naczynia (kubki, sztućce) należy używać wyłącznie jednorazowe.
 • Jeżeli Uczestnik ma gorączkę lub objawy przeziębienia nie powinien pojawiać się na Zajęciach.
 • Nauczyciel, w miarę możliwości, winien prowadzić zajęcia przy tablicy.
 • Po zakończeniu swoich zajęć, Nauczyciel dezynfekuje rzeczy, które dotykała np. pisaki, komputery, urządzenia wielofunkcyjne oraz blaty stołu.
 • Edukaina zapewnia płyn do dezynfekcji, ręczniki oraz zamknięte kosze na odpady w każdym pomieszczeniu.
 • Pomieszczenia są często wietrzone.